Tại Eye Center Vietnam, chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có được một thị lực tốt.

Một thị lực tốt sẽ giúp người có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng lao động để nâng cao chất lượng sống, trẻ em được học tập tốt hơn và tương lai tốt đẹp hơn!

Mọi cá nhân/tổ chức xin vui lòng nhập vào form đăng kí theo link: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI FORM
Nếu link trên xảy ra lỗi xin vui lòng email: contact@eyecenter.vn